Behov for ny strategi i kampen mot lakselusa

Strategien som har vært brukt for å bekjempe lusa har på flere områder vært feilslått, og laksenæringen må ta i bruk nye metoder om man skal få bukt med problemet.

Jeg vil vite mer