Vaksinedifferensiering

Dersom vi får en positiv IPNV- eller SAV-deteksjon i fisk som er vaksinert for disse sykdommene, gjennomfører vi rutinemessig vaksinedifferensiering for å skille mellom virus og vaksinekomponent.

Dersom vi får et positivt resultat for IPNV eller SAV på vaksinert fisk, kjører vi alltid en vaksinedifferensieringsanalyse i tillegg. Når vi utfører en vaksinedifferensiering så betyr det at vi kan avgjøre om det er virus eller en vaksinekomponent som er detektert i de positive prøvene. Vi utfører differensiering rutinemessig, med mindre kunde har reservert seg mot dette ved bestilling.

Dette er årsaken til at vi ber om vaksineinformasjon ved bestilling av analyser.

PatoGen kan utføre differensiering for flere vaksinekomponenter:

  • IPNV, f.eks. ALPHA JECT micro® 6, AQUAVAC® PD7
  • SAV, f.eks. ALPHA JECT micro® 1PD - Patent WO 2020/122734

Unngå kontaminering av vevsprøvene med vaksine fra bukhulen

Forskning utført hos PatoGen indikerer en risiko for at vaksinerester påvises med PCR i fisk vaksinert mot PDV, IPNV, Yersinia eller Flavobakter. Risikoen reduseres imidlertid over tid etter vaksinering, og ved å unngå kontakt med vaksinen i buken under prøveuttak. For PDV og IPNV skilles vaksinert fisk fra infisert fisk ut fra hvilken virusvariant som påvises, mens det for resten enda ikke finnes gode metoder for å skille tilsvarende.

Ved prøveuttak for analy­se av IPNV, Yersinia og Flavobakter unngås kontaminering av nyreprøven med vaksine ved at prøvene tas via nakken. Ved prøveuttak for PDV-analyse, unngås kontaminering av hjerteprøven med vaksine ved at prøven tas ut med et snitt inn i hjertehulen uten at bukhulen blir åpnet.

Kontakt oss gjerne dersom du vil vite mer om vaksinedifferensiering.