Sekvensering

PatoGen har siden 2015 benyttet massiv parallell sekvensering for å få tilgang til den genetiske koden for ulike fiskepatogen. Her kan man blant annet identifisere endringer i gener assosiert med sykdommer og fenotyper.

Vi benytter målrettet sekvensering for å se nærmere på spesifikke gen-områder hos ulike fiskepatogen. PatoGen utfører også andre sekvenseringsmetoder for å kunne gå dypere inn i materialet for å se på f.eks. hele genom av bakterier og virus.

Hos PatoGen er sekvensering et nyttig verktøy for å blant annet kunne utføre smittesporing av virus, verifisering av virulent ILAV, genotyping av virus, og differensiere mellom virus og vaksine. Ulike sekvenseringsmetoder blir også i stor grad benyttet i forskningsøyemed for generering av ny kunnskap.

Vi kan levere både enkeltsekvenser samt smittesporing på et utvalg agens.

Kontakt oss for mer informasjon og tilbud om våre produkter innen sekvensering.