PatoSafe Stamfisk

PatoSafe Stamfisk sikrer smittefritt opphav og gir det beste utgangspunkt for frisk fisk.

Smittefritt opphav gir det beste utgangspunkt for frisk fisk, men man kan ikke analysere for all potensiell smitte – det ville blitt for tid- og kostnadskrevende. PatoGen har over mange år jobbet med å finne hvilke smittestoff som har størst risiko for overføring fra foreldrefisk til avkom og er kost- nytte-effektivt å fjerne. PatoGen er derfor en god partner for å skreddersy systematiske programmer for overvåkning av stamfisk.

Jo mer historikk og systematikk man har i screening av stamfisk, jo bedre blir resultatene over tid. Stamfisk-screening medfører en stor mengde data, som kan være utfordrende å håndtere. Patolink er derfor et uvurderlig verktøy i dette arbeidet.

Resultater i stamfisksegmentet avhenger også av langsiktig fiskehelsearbeid i øvrige deler av produksjonen. Les mer om PatoSafe Settefisk og PatoSafe Matfisk.

Mest aktuelle analyser: IPNV, PRV, ILAV, BKD

Kontakt oss for mer informasjon om PatoSafe Stamfisk