PatoSafe Settefisk

PatoSafe Settefisk kartlegger smittekilder og identifiserer tiltak for å fjerne disse.

Se "Marine Harvest fortsetter å redusere sine IPN-tap" og "Systematisk bekjempelse av IPN og Yersinia gir resultater" som eksempel på at PatoSafe Settefisk fungerer.

Se også SmoltTimer for optimal smoltifisering.

Resultater i settefisksegmentet avhenger også av langsiktig fiskehelsearbeid i øvrige deler av produksjonen. Les mer om PatoSafe Stamfisk og PatoSafe Matfisk.

Mest aktuelle analyser: IPNV, PRV, Yersinia, Flavobakter, Branchiomonas

Ta kontakt for skreddersydd PatoSafe for din settefisk