PatoSafe Rensefisk

Kontroll på smittestatus er ekstremt viktig for at rensefisken skal ha god helse og velferd.

Det er fortsatt begrenset kunnskap om rensefisk og smittsomme sykdommer. Rensefisken kan være bærer eller reservoar av virus, sykdomsfremkallende mikrober og parasitter. Noen sykdomsagens kan utløse sykdom hos rensefisken selv, andre kan overføres til laks. Sykdomsagens kan også overføres motsatt vei fra laks til rensefisk.

PatoGen har etablert overvåkningsprogram for både stamfisk, oppdrettet og villfanget rensefisk. Det er viktig med god kontroll på rensefisken som skal inn i anleggene, slik at man ikke tar inn eller setter ut fisk med smitte som utgjør en utfordring i produksjonen av rensefisk og laksefisk.

PatoGen har utviklet flere analyser spesifikt for rensefisk og jobber kontinuerlig med å skaffe ny kunnskap, og utvikle analyser og tjenester etter kundenes ønsker og behov.

Mest aktuelle analyser: Atypisk furunkulose i rognkjeks, Nucleospora cyclopteri i rognkjeks, Pasteurella sp. i rognkjeks.

Ta kontakt for skreddersydd PatoSafe for din rensefisk