PatoSafe Matfisk

PatoSafe Matfisk gir handlingsrom for proaktivt fiskehelsearbeid.

PatoSafe Matfisk gir kunnskap om fiskens smittestatus og skaper handlingsrom.

Ved påvisning av smitte gir PatoSafe Matfisk beslutningsgrunnlag for en rekke tiltak som kan iverksettes for å redusere smittespredning, bedre fiskevelferd og unngå/minimere tap som følge av sykdom.

Eksempelvis kan PatoSafe Matfisk optimalisere tidspunkt for slakting og bidra til riktige prioriteringer. PatoGen har bio-økonomiske modeller som gir et godt beslutningsgrunnlag for om utslakting kan lønne seg på merd eller anleggsnivå.

Resultater i matfisksegmentet avhenger også av langsiktig fiskehelsearbeid i øvrige deler av produksjonen. Les mer om PatoSafe Settefisk og PatoSafe Stamfisk.

Mest aktuelle analyser: AGD, PDV, PRV, Branchiomonas

Ta kontakt for skreddersydd PatoSafe for din matfisk