Systematisk bekjempelse av IPN og Yersinia gir resultater

Aakvik Settefisk AS, Lerøy sitt stamfiskanlegg for laks, har lenge hatt problemer med IPN og Yersinia. Etter målrettet arbeid de siste årene ser det nå ut som situasjonen er under kontroll.

Artikkel fra Pathos #1-2013

- Det er ikke funnet hverken IPNV eller Yersinia i 2012-innlegget hos Aakvik Settefisk AS. Dette er første gang på mange år, og tyder på at arbeidet har vært vellykket.

Åsta Bergmann Stølen
Tidligere fiskehelsebiolog hos Aakvik Settefisk AS

I 2011 ble det startet et prosjekt sammen med PatoGen, for å kartlegge problemene med IPN og Yersinia i settefiskanlegget hvor det produseres stamfiskrekrutter. PatoGen sin overvåkningsmodell ble brukt for å finne ut hvor utfordringene lå, slik at nødvendige tiltak kunne iverksettes. Det ble tatt prøver av alle fiskegrupper, fra startforing og de forskjellige påvekststadier. I tillegg ble det testet egenprodusert og innkjøpt rogn, samt biofilm fra ulike steder i anlegget. Det omfattende testopplegget avslørte husstammer av IPNV og Yersinia ruckeri i anleggets resirkuleringsavdeling, og ved sortering av fisken ble smitten spredt til andre deler av anlegget.

Fiskehelsebiolog, Åsta Bergmann Stølen, ved Aakvik Settefisk AS, forklarer at som følge av dette ble det i mai 2012 satt i gang en storstilt vask og desinfeksjon av anlegget. I resirkuleringsavdelingen ble bioblokkene byttet ut, da det ville bli vanskelig å få disse helt rene. Resten av avdelingen ble demontert, og hver enkelt av delene ble vasket og desinfisert. Rørgatene ble grovspylt før de ble fylt med et etsende desinfeksjonsmiddel, og bakken rundt karene ble kloret.

- Det ble i samarbeid med PatoGen tatt prøver før neste generasjon ble overført til resirkuleringsavdelingen, samt jevnlige prøver frem til sjøsetting våren 2013. Resultatet er at det ikke er funnet hverken IPNV eller Yersinia i 2012-innlegget hos Aakvik Settefisk AS. Dette er første gang på mange år, og tyder på at arbeidet har vært vellykket, sier Stølen.

Neste generasjon stamfiskemner er i skrivende stund i startforingsfasen, og vil bli kontrollert nøye for å følge opp at anlegget fremdeles ikke har IPNV eller Yersinia. - At smolten hos Aakvik Settefisk AS ikke blir utsatt for IPNV eller Yersinia betyr at rognen vi produserer ikke er en potensiell smittevei, og at vi kan levere et enda bedre produkt, sier Stølen.