Marine Harvest fortsetter å redusere sine IPN-tap

Marine Harvest Norway AS har brukt PatoGen sin overvåkningsmodell for IPN-virus i alle sine settefiskanlegg og produksjonssystemer siden høsten 2010.

Artikkel fra Pathos #1-2013


- IPNV-testing av alle stamfiskindivid har ført til at vi ikke får tilføring av nye IPN-virus i anleggene.

Lisbeth Løvmo Martinsen - Fiskehelsebiolog avd. ferskvann, region Midt, Marine Harvest Norway

Situasjonen med IPNV i Marine Harvest Norway AS er idag mye bedre enn tidligere. Vi har fremdeles enkeltpåvisninger i noen anlegg, men som oftest er det så lite virus at vi ikke får utbrudd i ferskvann. Genotyping av virus har vært til stor hjelp for å finne smitteveier, og fokus på vask og hygiene i anleggene har gjort at vi langt på vei har kvittet oss med husstammene. IPNV-testing av alle stamfiskindivid har ført til at vi ikke får tilføring av nye IPN-virus i anleggene. Prosjektet har skapt en systematisering av IPNV-funn og en kartlegging som har gjort mye positivt for vår produksjon.


- Siden oppstart av prosjektet viser resultatene så langt en klar nedgang i antall utbrudd og tap grunnet IPN.

Frode Vik-Mo - Fiskehelseleder, region Nord, Marine Harvest Norway AS

I flere år var IPN den største tapsårsaken etter utsett i region Nord. Siden oppstart av prosjektet viser resultatene så langt en klar nedgang i antall utbrudd og tap grunnet IPN. En biologisk og økonomisk produksjon trenger forutsigbarhet og kontroll på risikofaktorer. Kunnskap om IPNV-status på smolten er for oss et viktig styringsverktøy for å kunne redusere tap etter utsett. Hittil i år har vi i region Nord ikke fått påvist IPNV på noen av settefiskanleggene, eller på vårsmolten som er satt ut. Vi har derfor store forhåpninger til prosjektet videre.


IPN-TAP I SJØ - REGION NORD.png