Styrket diagnostikktilbud i Norge

Høsten 2019 lanserte PatoGen histologi som ny tjeneste etter stor etterspørsel fra kunder.

Nå er produksjonskapasiteten oppskalert, histopatolog nummer fire er ansatt og et nytt innovativt rapporteringsformat implementert for å forenkle hverdagen til kundene. Tilbakemeldingene på tjenesten er gode. 

 - I god PatoGen-ånd har vi tenkt nytt, og jeg mener at tjenesten vi nå leverer tar histologi som verktøy et godt stykke videre for å øke bruksverdien. Vi har lansert tjenesten i et nytt format, og har fokusert på å forenkle uten å redusere kvaliteten. Det mest synlige resultatet er at rapportformatet fra PatoGen er helt forskjellig fra andre aktører. Så langt har vi fått positive tilbakemeldinger om at det er enklere å få et raskt overblikk over de viktigste resultatene i tillegg til at bakgrunnsinformasjonen er lett og oversiktlig oppsummert. Jeg får inntrykk av at vi har truffet blink med måten vi har lansert den nye tjenesten sier Markedsdirektør Ove Gjelstenli i PatoGen.

Styrket team

Som resultat av økende etterspørsel etter tjenesten har PatoGen utvidet kapasiteten. I januar startet Helle Jodaa Holm som histopatolog, og dermed består PatoGens histopatologi-team av tre erfarne histopatologer som jobber på PatoGen sitt Oslo-kontor; Even Thoen, Stefanie Wüstner og Helle Jodaa Holm. I tillegg er histopatolog nummer fire ansatt, og starter tidlig i mai.

Fortsatt fokus på å forebygge

Siden PatoGen ble etablert i 2005 har fokuset for selskapet vært på å forebygge smitte og dermed redusere risiko for sykdom. Når selskapet nå introduserer histologi og dermed diagnostikk som tjeneste innebærer dette et nytt forretningsområde hvor fokuset er å bidra til å bedre forstå sykdom.

- PatoGen vil fortsatt ha et sterkt fokus på å forebygge smitte med mål om å redusere forekomst av sykdom. Det er imidlertid et tydelig behov for bedre tjenester for å forstå sykdomsutfordringene i næringa, og ofte starter arbeidet med å forebygge etter at et problem er oppstått. Vi ser det derfor som en naturlig del av vår aktivitet at vi nå også tilbyr diagnostikk slik at kundene får et mer komplett tilbud, sier Direktør for forretningsutvikling Vidar Aspehaug.

De som er interessert i å få et bedre innblikk i den nye histologi- og diagnostikktjenesten kan ta kontakt med våre kunderådgivere eller fagansvarlig Morten Lund.