Solid team av histopatologer

Høsten 2019 lanserte PatoGen histologi som ny tjeneste som følge av stor etterspørsel fra kunder. Nå økes kapasiteten, histopatolog nummer fire er ansatt og et nytt innovativt rapporteringsformat er implementert for å forenkle hverdagen til kundene. Tilbakemeldingene på tjenesten er gode.

Nylig begynte Alf Seljenes Dalum som histopatolog nummer fire i PatoGen, og siden januar i år har Helle Jodaa Holm vært del av PatoGens histologiteam. Sammen med Even Thoen og Stefanie Wüstner, som begge kom fra Veterinærinstituttet i 2019, skal de bistå oppdrettsnæringen fra PatoGen sitt Oslo-kontor.

Histopatologene til PatoGen.jpg


Alf Seljenes Dalum er utdannet veterinær ved Norges Veterinærhøyskole og fullførte sin Ph.D ved NMBU i 2017. Han har siden jobbet som forsker og histopatolog. Før han startet på Ph.D graden jobbet Alf som fiskehelseveterinær.

Helle Jodaa Holm er utdannet veterinær og fullførte sin Ph.D fra NMBU i 2016. Hun har siden jobbet som veterinær, forsker og histopatolog.

Even Thoen er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøyskole i Oslo. Han har 20 års erfaring med fiskehelsearbeid i form av forskning og diagnostikk blant annet ved Veterinærinstituttet i Oslo.

Stefanie Wüstner er utdannet veterinær ved Ludwig-Maximillians-Universitet i München, og har siden 2016 jobbet som forsker/veterinær ved Veterinærinstituttet i Harstad.

Nytt databasert format

PatoGens histologitilbud er utviklet i tett dialog med kunder og målet har vært å forenkle hverdagen deres.

 - I god PatoGen-ånd har vi tenkt nytt, og jeg mener at tjenesten vi leverer tar histologi som verktøy et godt stykke videre for å øke bruksverdi. Vi har lansert tjenesten i et nytt format, og fokusert på å forenkle uten å redusere kvalitet. Det mest synlige er at rapportformatet er helt forskjellig fra andre aktører. Så langt har vi fått positive tilbakemeldinger om at det er enklere å få et raskt overblikk over de viktigste resultatene i tillegg til at bakgrunnsinformasjonen er lett og oversiktlig oppsummert. Jeg får inntrykk av at vi har truffet blink med den nye tjenesten sier Markedsdirektør Ove Gjelstenli.

Fortsatt fokus på å forebygge

Siden PatoGen ble etablert i 2005 har fokus for selskapet vært å forebygge smitte og dermed redusere risiko for sykdom. Når selskapet nå introduserte histologi og dermed diagnostikk innebærer dette et nytt forretningsområde hvor fokuset er å bidra til å bedre forstå sykdom.

- PatoGen vil fortsatt ha et sterkt fokus på å forebygge smitte med mål om å redusere forekomst av sykdom. Det er imidlertid et tydelig behov for bedre tjenester for å forstå sykdomsutfordringene i næringa, og ofte starter arbeidet med å forebygge etter at et problem er oppstått. Vi ser det derfor som en naturlig del av vår aktivitet at vi nå også tilbyr diagnostikk og et mer komplett tilbud, sier Direktør for forretningsutvikling Vidar Aspehaug. 

 De som er interessert i å få et bedre innblikk i den nye histologi- og diagnostikktjenesten kan ta kontakt med våre kunderådgivere eller fagansvarlig Morten Lund.