Normal drift i PatoGen sine laboratorier

I forbindelse med det pågående utbruddet av COVID-19 har PatoGen innført tiltak som sikrer normal drift ved laboratoriene i Ålesund og Bodø.

Smitteforebyggende tiltak

Siden tirsdag 10. mars har en stor del av PatoGen sine ansatte arbeidet hjemmefra, samt at det ikke utføres noen reiser eller fysiske møter. For de ansatte som arbeider på laboratoriene i Ålesund og Bodø er det innført strenge smittetiltak. Vi har delt opp de ansatte i to team, og det ene teamet jobber til enhver tid hjemmefra. På denne måten har vi sikret oss dersom vi skulle bli rammet av sykdom eller karantene.

Nødvendig lager av forbruksvarer sikret

PatoGen har siden 2017 kjørt alle fiskeprøver på en egenutviklet plattform. På denne plattformen benytter vi komponenter og reagenser fra andre leverandører enn de som normalt brukes i sykehus. Vi har siden utbruddet av COVID-19 startet å øke vår beholdning, og har nå på lager alle nødvendige varer for normal drift i minimum 3 måneder.

Siden fiskesykdommer ikke er definert som smittegruppe 2 eller 3, og dermed ikke er farlig for dem som jobber i laboratoriet, er vi ikke avhengig av spesielt beskyttelsesutstyr som det for tiden er lite av i Norge.

Histologitjeneste med god kapasitet

Vår samarbeidspartner Fürst Medisinsk laboratorium i Oslo har forsikret oss at det ikke er mangel på reagenser eller kapasitet til den tekniske fremstillingen. Histopatologene våre som vurderer de digitale snittene fra histologiprøvene, jobber fra hjemmekontor. Dette sikrer leveranser til enhver tid.

Pakkene kommer frem

Med forbehold om at situasjonen kan endre seg raskt så er både Posten/BRING, DHL og Jet-Pack optimistiske på at de skal få pakkene frem. Posten/BRING vil flytte pakker over til bil dersom flytilbudet ikke blir tilstrekkelig fremover.


Vi i PatoGen er tilgjengelig for alle kunder som ønsker rådgivning, opplæring eller analysetjenester innen fiskehelse.