Water Screening - et nytt produkt fra PatoGen!

Den siste tiden har vi opplevd økt fokus på smittestatus i vann og vannkilder, og et ønske fra flere av våre kunder om å sjekke deres vann for patogener (sykdomsfremkallende mikroorganismer).

Som et resultat av dette er vi i PatoGen nå stolte av å kunne tilby Water Screening!

Med analysen Water Screening får du undersøkt vannet ditt for spesifikke patogener som kan påvirke fiskens helse om de finnes i vannet, fra en eller flere vannkilder på samme tid.

Ved å ha en oversikt over smittestatus i vannet ditt kan du lettere identifisere risikoperioder og tid før mulig utbrudd.

Gjennom jevnlig monitorering kan man også se trender og utvikling i smittestatus i vannet, og hvordan dette eventuelt påvirker fisken i anlegget.

Begge deler vil kunne bidra til en mer proaktiv drift og bedre forhold for fisken.

Vannprøver er en enkel prøve å ta som ikke involverer noe håndtering av fisken.

For best resultat anbefaler vi dere å filtrere vannprøvene før de sendes inn til vår lab.

Dette gjøres enkelt ved å følge vår prøveuttaksveileder som dere finner på Patolink.no

Utstyr til filtrering kan bestilles på kit@patogen.no

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål!


Kontaktpersoner:


Teresa Garzon
 - Regional Sales Manager UK and Business Developer, +44 7435753254

Iselin Blom Karlsen - Regional Sales Manager West, +47 452 92 141

Stian Lernes - Regional Sales Manager North, +47 908 88 296

Kristian Natland - Chief Sales Officer, +47 922 06 322


Vennlig hilsen,

PatoGen

Se vedlagte invitasjon for mer informasjon om vår "Harmful Plankton and Gill Health Workshop i Bergen 2. og 3. november.
"Harmful Plankton and Gill Health Workshop" i Bergen
I samarbeid med NCE Seafood Innovation inviterer PatoGen til workshop om skadelig plankton og gjellehelse i Bergen.
Stian Lernes begynner som salgsansvarlig for PatoGen i regionene Trøndelag og Nord-Norge
Stian har bred erfaring fra ulike deler av oppdrettsnæringen i bagasjen når han nå tiltrer stillingen i PatoGen.
Savner du noe på våre nye nettsider?
Som en del av prosessen med å fornye våre offisielle nettsider, har vi flytte noe produktspesifikk informasjon til vår kundeportal Patolink.
nb_NO
Share
Share