PatoSafe Slakteoptimalisering

Systematisk smitteovervåkning med fremskyndet slakt av smittet fisk benyttes som et tiltak for å redusere tapene fra pankreassykdom (PD).

PatoSafe Slakteoptimalisering er et verktøy for beslutningsstøtte som gjennom kostnadsanalyser vil gi et bedre grunnlag for å ta viktige avgjørelser forbundet med utslakting. Slakteoptimalisering er foreløpig kun tilgjengelig for PD (SAV3).

I PatoSafe Slakteoptimalisering vil kost-nytteanalyser spesifikt tilpasset produksjonsenheten beregne lønnsomhet av fremskyndet slakt gjennom produksjonssyklusen. Videre vil en serie med sensitivitetsanalyser gi oversikt over hvordan forandringer i viktige produksjonsfaktorer påvirker lønnsomheten.

I analysene er sykdomseffektene basert på data fra en publisert studie fra 2015, der de negative effekter av PD på produksjon ble undersøkt blant oppdrettere på Vestlandet. Disse data vil løpende oppdateres etter hvert som mer erfaringsdata blir tilgjengelig.

Slakteoptimalisering.jpg
Økonomisk gevinst ved å slakte ut lokaliteten mot å gjennomgå et PD-utbrudd for ulike tidspunkt i produksjonssyklusen. I dette tilfellet ville fremskyndet slakt være lønnsomt i mer enn 50% av tilfellene ved en gjennomsnittlig fiskevekt større enn 3,2 kg. Ved en gjennomsnittlig fiskevekt på 3,6 kg ville det være lønnsomt i 95% av tilfellene.

Ta kontakt med en av PatoGen sine kunderådgivere for å diskutere hvordan slakteoptimalisering kan brukes i din produksjon.