Patolink®

Bestill og registrer prøver med et par tastetrykk på mobilen. Les rapportene på mobilen eller PC-en umiddelbart når analysesvarene foreligger. Med andre ord; alle prøvesvar rett i lomma.

Patolink er et unikt verktøy for god systematikk i arbeidet for bedre fiskehelse. Analysesvar systematiseres og formidles på en enkel og sikker måte. I tillegg har portalen egen modul for enkel registrering av prøveuttak og bestilling av analyser. Patolink er også tilgjengelig som app hvor registrering av prøveuttak også kan gjøres uten nettilgang.

Noen av funksjonene i Patolink:

  • Historisk tilgang på alle analysesvar tilbake til 01.01.11.
  • Systematiserte data med fleksible og visuelle visninger
  • Kart og kalendervisning
  • Elektronisk registrering av prøveuttak og bestilling av analyser

Kontakt oss for mer informasjon om Patolink


LOGG PÅ PATOLINK