Slakteoptimalisering - et viktig supplement til en beslutningsprosess

Lingalaks AS brukte PatoSafe Slakteoptimalisering for bedre lønnsomhetsvurderinger av å fremskynde slakt for å redusere tap fra PD.

For Lingalaks gjennomførte jeg i samarbeid med PatoGen i 2015 flere slakteoptimaliserings-analyser for bedre lønnsomhetsvurderinger av å fremskynde laks for å redusere tap fra PD. For oss var dette et viktig supplement til beslutningsprosessene relatert til vår håndtering av PD.

kasper.jpg