Optimalisert produksjon og smoltifisering ved hjelp av SmoltTimer

Laksefjord AS styrer sin smoltifisering etter SmoltTimer, og har optimalisert produksjonen og smoltifiseringen ved hjelp av dette.

Vi styrer vår smoltifisering etter SmoltTimer, og har optimalisert produksjonen og smoltifiseringen ved hjelp av dette. Alle smoltgrupper i 2016 og så langt i 2017, tilsvarende 12,2 millioner smolt, er sjøsatt med ideelle SmoltTimer-verdier. Dette har gitt svært gode resultater både i ferskvann og sjø.

judith.jpg

Les mer om SmoltTimer