Med fokus på rensefisk

Marine Harvest Norway AS har de siste årene satset betydelig på produksjon av rensefisk, både berggylt og rognkjeks.

I samarbeid med PatoGen har vi laget et screeningprogram for rognkjeks stamfisk. Vi ønsker oss mer kunnskap om hvilke agens disse kan være bærere av. Ved hjelp av dette kan vi redusere risikoen for smitte i produksjonen av rensefisk og dermed oppnå bedre fiskehelse hos rognkjeks både på land og i merd. Vi kan skaffe oss kunnskap om agens som kan smitte fra rognkjeks til laks. 

PatoGen har på forespørsel hurtig etablert relevante analyser. PatoGen har behandlet alle uttak og innsendelser profesjonelt, raskt og med stort faglig engasjement. 

henriette.jpg


Les mer om PatoSafe Rensefisk