Aktiv bruk av LiceAdvisor for et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag

Vesterålen Fiskehelsetjeneste bruker LiceAdvisor aktivt i forkant av kjemisk behandling mot lakselus.

Vi i Vesterålen Fiskehelsetjeneste bruker LiceAdvisor aktivt i forkant av kjemisk behandling mot lakselus. Dette gjør det mulig å danne et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag som tilfredsstiller vårt interne dokumentasjonskrav og gir best mulig grunnlag for effektiv avlusing.

vfh.jpg

Les mer om LiceAdvisor