Pathos Forum

Pathos Forum går i dybden på aktuelle utfordringer innenfor fiskehelse og fiskevelferd. Seminaret er rettet mot management, produksjon og fiskehelsepersonell i havbruksnæringen, og er en arena for utveksling av kunnskap og erfaringer.

Årets Pathos Forum arrangeres i Ålesund 10. – 11. mai.

For mer informasjon om årets konferanse, se Pathos Forum sine egne nettsider.