Ledige stillinger

PatoGen er et selskap i sterk vekst og søker nå etter flere ressurser:

LABORATORIEANSATT - engasjement ut 2017

Vi søker etter en strukturert og effektiv person med utdannelse som bioingeniør eller lignende. Laboranter med relevant erfaring vil også bli vurdert. Du må like å jobb i et hektisk og innovativt miljø, ha stå på vilje og godt humør. 

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra laboratoriearbeid er en fordel
 • Gode samarbeidsevner
 • Engasjert, kompetent og til å stole på

Arbeidsoppgaver:

 • Praktisk laboratoriearbeid

Stillingen er opprettet på grunn av stor prøveinngang i bedriftens høysesong.  Du må være villig til å ta i et ekstra tak, noe skiftarbeid og overtid vil bli påkrevd.

Lønn etter avtale. Tiltredelse snarest.

Skriftlig søknad med CV sendes per mail til career@patogen.no snarest, og senest innen 5.10.17. Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Laboratoriedirektør Birgit Myklebust, birgit@patogen.no eller 91573286.


KVALITETSANSVARLIG - vikariat med mulighet for forlengelse

Til å styrke PatoGen sine høye krav til kvalitet i sitt analysearbeid søker selskapet etter en godt kvalifisert person som kan bidra til å utvikle denne delen av selskapet videre i årene som kommer. PatoGen opplever solid vekst og det er en prioritert oppgave å gjennomføre et godt kvalitetsarbeid slik at selskapet oppnår så stor tillit hos kundene som mulig. PatoGen ser på godt kvalitetsarbeid som et konkurransefortrinn og vil prioritere dette området i årene som kommer. Stillingen som kvalitetsansvarlig vil i det daglige rapportere avvik og forbedringsområder til Direktør for laboratoriedrift, mens formell kvalitetsrapportering vil skje til CEO.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum Bachelor utdanning 
 • Dokumentert erfaring innen kvalitetsarbeid
 • Kjennskap til NS-EN ISO/IEC 17025 er en fordel
 • Praktisk erfaring fra laboratoriearbeid er en fordel
 • God framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Høye krav til ønske om å utvikle innholdet i stillingen videre i takt med veksten til selskapet
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet

Arbeidsoppgaver:

 • Kontinuerlig oppdatering av selskapets prosedyrebaserte kvalitetssystem
 • Bistå selskapets avdelinger i inn- og utland med å gjennomføre kvalitetsarbeid i henhold til PatoGen sine gjeldende standarder
 • Tilrettelegging mot PatoGen’s akkrediteringspartner
 • Opplæring av selskapets ansatte i kvalitetsarbeid og gjennom dette sette nødvendig fokus på kvalitetsarbeid
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av interne revisjoner 
 • Rapportering om status og avvik til ledelsen i PatoGen
 • Avviksbehandling
 • Bistå i å sikre laboratoriets driftsrutiner
 • Delta med utførelse av andre driftsoppgaver ved behov

Arbeidssted er Ålesund. Reiseaktivitet må påregnes.

Søknad sendes: career@patogen.no innen 1. november og merkes «Kvalitetsansvarlig»

For nærmere informasjon om stillingen kontakt CEO Jørn Ulheim på telefon 95 72 32 93.


CONTROLLER/ØKONOMISK ANALYSE

PatoGen er et selskap i sterk vekst. Vi har behov for å styrke vår kompetanse og kapasitet innenfor controlling og økonomisk analyse. Du vil være en sentral deltager i rapporterings-, budsjett- og prognosearbeidet, bidra i utarbeidelse av analyser og være en viktig ressurs i videreutviklingen av selskapets rapporteringsløsninger og verktøy. Du vil inngå i et team med CFO og sammen skal dere sørge for at PatoGen har de beste prosesser, system og digitale løsninger for støtte selskapets rapportering, drift og utvikling. 

Erfaring og kvalifikasjoner

Du har relevant erfaring innen økonomi, gjerne fra tilsvarende stilling, revisjon eller analyse. Du har god erfaring med og kan vise til resultat i utvikling av modeller og system.

Du har:

 • Solid regnskapsforståelse, erfaring fra perioderapportering, prosjektregnskap og analysearbeid
 • Jobbet med lønnsomhetsanalyse og analyse av relevante nøkkeltall
 • Erfaring med etablering, styring og oppfølging av KPIer
 • Solide excel-kunnskaper
 • Relevant høyere utdanning
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig

 Det er en fordel om du har:

 • Erfaring med utvikling og bruk av BI-verktøy
 • Erfaring med Navision

Personlige egenskaper

 • Analytisk med god tallforståelse
 • Pålitelig, strukturert og nøyaktig
 • Samarbeidsvillig med gode kommunikasjonsegenskaper
 • Selvdreven og en naturlig initiativtaker

 Vi tilbyr

 • Store muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Muligheter for å skape synlige resultater og ha god påvirkningskraft
 • Positivt og ungt arbeidsmiljø i vekstbedrift
 • Konkurransedyktige betingelser

Arbeidssted er Ålesund.

Søknad sendes: career@patogen.no innen 5. november. Merkes: «controller/økonomisk analyse». For nærmere informasjon om stillingen kontakt CFO Lene C. Bratseth 91519886 , lene.bratseth@patogen.no


ADMINISTRASJONSSEKRETÆR/KONTORMEDARBEIDER

For å håndtere økt oppdragsmengde søker selskapet etter en serviceinnstilt, positiv og fleksibel person til stilling som administrasjonssekretær/kontormedarbeider. PatoGen opplever solid vekst og søker nå etter flere ressurser. Stillingen som administrasjonssekretær vil rapportere til CFO.  

Vi søker deg som er:

 • Fleksibel og serviceinnstilt
 • Ansvarsbevisst, nøyaktig og strukturert 
 • Trives med å jobbe i en hektisk hverdag med varierte arbeidsoppgaver
 • Har god framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Har gode samarbeidsevner
 • Erfaring i bruk av Microsoft Office

Arbeidsoppgaver:

Stillingen innebærer selvstendig arbeid med varierte sekretær- og administrasjonsoppgaver, hvor følgende oppgaver vil være de viktigste:  

 • Ansvar for sentralbord/resepsjon
 • Mottak av varer/post, dokumenthåndtering og arkivering
 • Pakking og sending av utstyrspakker til kunder
 • Varebestilling
 • Sekretæroppgaver – avlaste administrasjon
 • Tilrettelegging av møter, reisebestillinger etc.
 • Utvikle gode systemer for effektiv arbeidsflyt
 • Hovedansvar for selskapets kantineområde
 • Generell administrasjonsstøtte

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser i en spennende vekstbedrift.

Arbeidssted er Ålesund.

Søknad sendes: career@patogen.no innen 20. oktober. Merkes «administrasjonssekretær». For nærmere informasjon om stillingen kontakt CFO Lene C. Bratseth 91519886 , lene.bratseth@patogen.no


Kunderådgiver

Forebyggende fiskehelse får stadig økt fokus. PatoGen har de siste årene opplevd sterk vekst, og videre vekstambisjoner gjør at vi trenger å styrke organisasjonen med flere dyktige medarbeidere.

Arbeidsoppgaver vil omfatte rådgivning, innsalg og oppfølging av PatoGens løsninger. Du vil inngå i et dyktig og motivert salgsteam. Vi søker deg som har stort engasjement for å bedre fiskehelse gjennom forebyggende tiltak.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Erfaring fra oppdrettsnæring eller fiskehelsearbeid
 • Erfaring innen salg og kundeoppfølging
 • Relevant utdanning
 • Selvgående, strukturert og resultatorientert
 • Engasjert og god relasjonsbygger

Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse, samt konkurransedyktige betingelser. Kontorsted vil være i Ålesund. Stillingen medfører en del reiseaktivitet.

Søknad sendes: career@patogen.no innen 22. oktober. Merkes «Kunderådgiver». For nærmere informasjon om stillingen kontakt Chief Sales and Marketing Officer Ove Gjelstenli 970 27926, ove@patogen.no


Fagansvarlig Fiskehelse

Forebyggende fiskehelse får stadig økt fokus. PatoGen har de siste årene opplevd sterk vekst, og videre vekstambisjoner gjør at vi trenger å styrke organisasjonen med flere dyktige medarbeidere. 

Viktigste arbeidsoppgaver vil omfatte faglig fordypning, rådgivning og oppfølging av PatoGens kunder. Du vil inngå i et dyktig og motivert fagmiljø. Vi søker deg som har stort engasjement for å bedre fiskehelse gjennom forebyggende tiltak. 

Vi søker deg som har fiskehelsefaglig bakgrunn, kunnskap og/eller brenner for bekjempelse av lakselus og andre fiskehelserelaterte utfordringer.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Erfaring fra oppdrettsnæring og eller fiskehelsearbeid
 • Erfaring innen kundeoppfølging og salg
 • Relevant utdanning
 • Selvgående, strukturert og resultatorientert
 • Engasjert og god relasjonsbygger

Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse, samt konkurransedyktige betingelser. Kontorsted vil være i Ålesund. Stillingen medfører en del reiseaktivitet.

Søknad sendes: career@patogen.no innen 22. oktober. Merkes «Fagansvarlig Fiskehelse». For nærmere informasjon om stillingen kontakt Chief Sales and Marketing Officer Ove Gjelstenli 970 27926, ove@patogen.no