Viktig informasjon angående PD-screening

17. oktober ble PatoGen informert av Mattilsynet at det inntil videre er tilstrekkelig med analyse utført på hjertevev for PD (pålagte analyser).

Det har vært stor debatt rundt nødvendigheten med å teste både hjerte og nyre for PD i forbindelse med den nye forskriften.

PatoGen er av den oppfatning at hjerte er det optimale organ for PD-screening. Dette baseres på overvåkningsdata. PatoGen har sammenlignet følsomhet på hjerte og nyre ved mange PD-tilfeller og finner klare forskjeller til fordel hjerte. Dokumentasjon på dette er oversendt Veterinærinstituttet som igjen har sendt dette til departementet for vurdering i forhold til forskriften.

Vi fikk 17. oktober følgende beskjed fra Mattilsynets hovedkontor ved Martin Binde:

Mattilsynet HK mener at det, mens saken er til vurdering i departementet, 
inntil videre er «tilstrekkelig med analyse utført på hjertevev (i forhold til pålagte PD-analyser)».

Ved ytterligere spørsmål til PD-forskriften så henviser vi til Mattilsynet.