PatoGen Life

Nytt digitalt verktøy for å redusere dødelighet i oppdrettsnæringen.

PatoGen Life er PatoGen sin nye satsning på digitale styringsverktøy for beslutningsstøtte der fiskehelse, velferd og produksjon kombineres på en langt bedre måte enn tidligere. Dette digitale økosystemet benytter Microsoft Azure som skyløsning for å oppnå fleksibilitet og skalering, og i tillegg ivareta kundenes datasikkerhet og konfidensialitet.

PatoGen Life kan brukes på tre nivåer: merd- der tiltakene simuleres og besluttes, lokalitet - der status og økonomi beregnes, og område - som gir oversikt over tilstanden i en definert region. I det digitale økosystemet vil PatoGen sammen med partnere forløpende utvikle modeller og styringsverktøy for prediksjoner og beslutningsstøtte, for eksempel for prognoser på smitteutvikling for ulike typer sykdommer med tilhørende økonomiske konsekvenser.

I 2018 lanseres det moduler for lakselus og pankreassykdom (PD), som oppdrettere kan bruke til å støtte beslutninger i håndteringen av lus og PD. Lakselusmodulen benytter en modell utviklet av Norsk Regnesentral for prediksjon av lakselusnivåer og simuleringer av lakselusbehandlinger. PD-modulen vil blant annet inkludere utviklingen av smittepress samt kost-nytteanalyse av å fremskynde slakt sammenlignet mot å gå gjennom et PD utbrudd.

PatoGen har etablert nødvendig infrastruktur for at store datamengder skal kunne anvendes fra egne og brukernes systemer.

For nærmere opplysninger om PatoGen Life kontakt Jostein Mulder Pettersen (tel: 997 67 958)