Økt satsning på forebyggende fiskehelse i Nord-Norge

PatoGen og Labora oppretter felles analyseselskap – PatoGen Nord

For å møte fremtidens behov og kunne tilby enda bedre tjenester til oppdrettere i Nord-Norge, oppretter PatoGen og Labora selskapet PatoGen Nord AS. Selskapet eies 60% av PatoGen og 40% av Labora.

Selskapet skal være lokalisert i Bodø for å støtte videre utvikling av en bærekraftig havbruksnæring i Nordland, Troms og Finnmark.

Det etableres en fremtidsrettet og splitter ny PCR-lab etter samme plattform som PatoGen tidligere i år åpnet i Ålesund. Alle analysene i PatoSafe® helseovervåkning vil bli tilbudt fra PatoGen Nord, og med dette vil kundene oppleve økt service og tilstedeværelse.

«Å være lokalt tilstede i Nord-Norge var en viktig driver for PatoGen sin beslutning. PatoGen Nord vil være Nord-Norges egen fullskala PCR-lab for forebyggende fiskehelse. Dette forenkler logistikk ved prøveuttak for kundene og gir raskere svar», sier CEO i PatoGen AS, Jørn Ulheim.

«Opprettelsen av PatoGen Nord vil styrke beredskapen til oppdrettsselskapene i Nord-Norge og gi kundene våre enda bedre service og sikkerhet», fortsetter Jørn Ulheim.

Labora og PatoGen vil ellers fortsette sine øvrige aktiviteter i egen regi som før.

«Denne etableringen gir både muligheter og trygghet for oppdrettere i Nord-Norge. Nå får vi på plass et selskap som vil ha sterk forskning og utvikling i ryggen, slik at tilbudet kontinuerlig kan utvikles og det kan bygges enda mer kompetanse om fiskehelse i nord», sier daglig leder i Labora AS, Karianne Jakobsen.

Det lyses nå ut stilling som kunderådgiver i PatoGen Nord lokalisert i Bodø. Stillingen vil gå inn i PatoGen sitt salgsteam.

patogennord.jpg

Fra Venstre: Ove Gjelstenli (Salg- og Markedsdirektør i PatoGen), Jørn Ulheim (CEO i PatoGen), Karianne Jakobsen (Daglig leder i Labora), Åse Emblem og Jim Ness (begge nye medarbeidere i PatoGen Nord)