Nye ansatte i PatoGen

PatoGen har styrket bemanningen på flere områder.

Morten Lund har begynt som fagansvarlig på matfiskområdet i PatoGen. Morten er utdannet veterinær og har i tillegg nettopp avsluttet sin doktorgradsavhandling på Veterinærinstituttet med fokus på PRV. Morten har tidligere arbeidet i operativ fiskehelsetjeneste. Stillingen skal sikre at PatoGen fortsatt ligger i front på forebyggede fiskehelse i matfiskanlegg.  

Fredrikke Nyberg begynner som kunderådgiver i PatoGen Nord i mai. Fredrikke har kombinert veterinærstudier med biologi og akvakulturstudier ved Nord Universitet. Stillingen vil inngå i PatoGen sitt totale salgsteam og ha fokus på god oppfølging av kunder i Nordland, Troms og Finnmark. Arbeidssted er hos PatoGen Nord i Bodø.  

Ragnhild Bleken Rud begynner som forretningsutvikler i PatoGen 1. april. Ragnhild har solid erfaring fra tjenesteleveranser til norsk og internasjonal lakseoppdrett og har i perioder bodd i Chile. Ragnhild vil inngå i PatoGen sitt forretningsutviklingsteam som har sterkt fokus på å legge til rette for bedre tjenester og produkter til produsenter av fisk.

Line Olaussen begynte som kvalitetsansvarlig i PatoGen i februar. Line er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har tidligere arbeidet som laboratorieleder ved Ringnes AS. PatoGen forsterker gjennom dette innsatsen på kvalitetsområdet slik at selskapets kjennemerke om grundige analyser og korrekte analysesvar ivaretas.